ประเภทธุรกิจในการบ่มเพาะ

ประเภทธุรกิจในการบ่มเพาะ

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
สุขภาพ/ความงาม
ท่องเที่ยวและบริการ
อุตสาหกรรมพลังงาน
ศิลปะ/หัตกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
เทคโนโลยี