การอบรมหลักสูตร : การทำธุรกิจผลิตถ่านชีวมวลไร้ควันจากเศษไม้ วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562